593

เพชรบูรณ์ ลอยลำไร้คู่แข่ง 19 ผู้สมัครนายก อบต.

วันที่ 5 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต.ของจ.เพชรบูรณ์จำนวน 102 แห่ง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน นี้ โดยมีผู้สมัครนายก อบต.ทั้งสิ้น 227 คนและสมาชิก อบต.ทั้งสิ้น 2,815 คน ซึ่งบรรยากาศการหาเสียงปรากฎว่า หลายแห่งเริ่มหาเสียงกันอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในเขตเลือกตั้งที่มีการจับตามองว่าผู้สมัครนายกอบต.มีการแข่งขันช่วงชิงเก้าอี้กันค่อนข้างดุเดือด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอดีตนายก อบต.รายเดิมถูกผู้สมัครนายกอบต.รายใหม่ท้าชิง ทำให้ต้องพยายามลงพื้นที้หาเสียงหนักเพื่อหวังรักษาเก้าอี้ไว้ให้ได้ ส่วนสนาม อบต.บางแห่งเกิดการแข่งขันกันเข้มข้น เนื่องจากมีการเปิดตัวผู้สนับสนุนซึ่งเป็นอดีตนักการเมือง และนักธุรกิจกันแบบโจ่งครึ่ม โดยมีการถ่ายรูปภาพของคนดังในท้องถิ่นเหล่านี้ ลงคู่


ขณะเดียวกันมี อบต.จำนวน 19 แห่ง ที่มีผู้สมัครนายก อบต.ลงสมัครรับเลือกตั้งเพียงรายเดียว ทำให้ผู้สมัครนายก อบต.เหล่านี้ค่อนข้างลอยลำ เนื่องจากไร้คู่แข่ง ส่วนสนามอบต.เข็กน้อย ซึ่งเป็นสนามการเลือกตั้งซึ่งอยู่ในชุมชนคนกลุ่มน้อยชาวไทยภูเขาที่อ.เขาค้อ ถูกจับตาว่ามีความตื่นตัวทางการเมืองค่อนข้างสูง เนื่องมีผู้สมัครนายกอบต.มากที่สุดถึง 6 คน ส่วนที่รองลงมาคือ อบต.วังท่าดี อ.หนองไผ่จำนวน 5 คน

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับ อบต.ที่มีผู้สมัครนายก อบต.เพียงรายเดียวจำนวน 19 แห่ง ได้แก่ อ.เมือง ได้แก่ อบต.สะเดียง นายประทิน  นาคสำราญ, อบต.วังชมภู นายอนุชิต  ม่วงน้อยเจริญ

อ.หล่มสัก ได้แก่ อบต.บ้านติ้ว นายวิจิตร  คำโฉม , อบต.ห้วยไร่ นายสุรสิทธิ์  เมืองลี

อ.วิเชียรบุรี ได้แก่ อบต.โคกปรง นางประภาศรี  ทองใจสด, อบต.ซับน้อย นายสมาน  ถาวรกูล, อบต.ซับสมบูรณ์ นายสุทธิพงษ์  เอี่ยมอ่อง, อบต.บ่อรัง นางหทัยรัตน์  ทองใจสด, อบต. ภูน้ำหยด นางวัลลา กฤษดี

อ.หนองไผ่ ได้แก่ อบต.ท่าด้วง นายอดุลย์ ปริญญาศรีเศวต, อบต.ท่าแดง นายบุญยงค์  ประสารพรรณ์, อบต.หนองไผ่ นายอนณ  พิทยชัย, อบต.ห้วยโป่ง นายโกมล  วงษ์บัณฑิตย์

อ.ชนแดน ได้แก่ อบต.ชนแดน นายประมวน  ดวงตา, อบต.ตะกุดไร นางอุษณิษา  ทองอิ่ม, อบต. พุทธบาท นายสมเดช  ธรรมา

อ.บึงสามพัน ได้แก่ อบต.พญาวัง นายหลง  เปี่ยมสุข

อ.หล่มเก่า ได้แก่ อบต.หล่มเก่า นายชัยณรงค์ พันธุ์จงกล

อ.วังโป่ง ได้แก่ อบต.ท้ายดง นางสาวฉัตรนภา เมืองแป้น