เชียงแสน สั่งปิดหมู่บ้าน คลัสเตอร์ใหม่ ดอยสะโง้  พบผู้ติดเชื้อ 48 ราย กักตัว 75 ราย

436

เชียงแสน สั่งปิดหมู่บ้าน คลัสเตอร์ใหม่ ดอยสะโง้  พบผู้ติดเชื้อ 48 ราย กักตัว 75 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานจากอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายว่า วันที่ 5 พ.ย.64 เวลา 10.30 น. มูลนิธิดอยเวียงแก้ว(พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญญวาสีภิกขุ) โดยนายธวิท ติยะกว้าง (รองประธานมูลนิธิดอยเวียงแก้ว) ได้เป็นตัวแทนมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) น้ำดื่ม จำนวน 500 ขวด โดยนายเศกสันต์  กองศรี กำนันตำบลศรีดอนมูล  เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โควิด-19 ในเขตพื้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

นายเอนก ปันทะยม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงแสน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอเชียงแสน เจ้าหน้าที่ รพ.เชียงแสน รพ.สต.ศรีดอนมูล รพ.สต.บ้านดอยสะโง้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ศรีดอนมูล ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อยกระดับในการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ บ .ดอยสะโง้ ม.7 ณ รพ.สต.บ้านดอยสะโง้ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน  เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 64 เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา

เนื่องจากสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อเข้าข่ายสะสม จำนวน 48 ราย และมีกลุ่มเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวอีก จำนวน 75 ราย โดยที่วาระประชุมได้มีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้
1. ให้ ศปก.อ.เชียงแสน รายงานขอความเห็นชอบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เพื่อพิจารณาการปิด-เข้าออก บ.สะโง้ โดยห้ามผู้ใดเข้าไปและออกจากหมู่บ้านดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 5 – 18 พ.ย. 64
2. ทาง ศปก.อ.เชียงแสน ขอใช้โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ เป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยโควิด – 19 และเป็นสถานที่กักตัวของกลุ่มเสี่ยงสูง 3. ตั้งแต่ในวันที่ 5 พ.ย. 64 เวลา 08.00 น.เป้นต้นไป ซึ่งทีมสาธารณสุขอำเภอเชียงแสน จะเข้าดำเนินการตรวจคัดแยกคนในหมู่บ้าน โดยแยกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเสี่ยงสูง กลุ่มเปราะบาง กลุ่มทั่วไป และจะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ให้แก่บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่มีผลการตรวจ ATK เป็นลบ และที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน 4. ให้ อบต.ศรีดอนมูล เป็นหน่วยงานหลัก ในการช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงสูง และประชาชนบ้านดอยสะโง้ที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากการปิดหมู่บ้านในครั้งนี้ 5. โดย อบต.ศรีดอนมูล จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือ เพื่อรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ประชาชน ณ อบต.ศรีดอนมูล โดยให้บูรณาการร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ศรีดอนมูล
6. ให้ปิดเส้นทางเข้า – ออก บ้านดอยสะโง้ ทุกเส้นทาง โดยให้มีการตั้งจุดตรวจ จำนวน 3 จุด ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 5-18 พ.ย. 64
7.ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ศรีดอนมูล จัดเวร ชรบ. ประจำจุดตรวจ ตลอด 24 ชั่วโมง 8. ให้ อบต.ศรีดอนมูล สนับสนุนอาหารน้ำดื่ม ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ วันละ 3 มื้อ ตั้งแต่วันที่ 5-18 พ.ย. 64

ซึ่งวันนี้ 5 พ.ย.64 เวลา 10.30 น. มูลนิธิดอยเวียงแก้ว(พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญญวาสีภิกขุ) โดยนายธวิท ติยะกว้าง (รองประธานมูลนิธิดอยเวียงแก้ว) ได้เป็นตัวแทนมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) น้ำดื่ม จำนวน 500 ขวด โดยนายเศกสันต์  กองศรี กำนันตำบลศรีดอนมูล  เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โควิด-19 ในเขตพื้นที่ อ.เชียงแส

ข่าว ต้อม มหาสิงห์ ข่าวแม่จันนิวส์ออนไลน์
บก.เจี๊ยบ แม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน