เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 488 ราย รักษาผู้ป่วยหายจากโควิด-19

287

เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 488 ราย รักษาผู้ป่วยหายจากโควิด-19

วันที่ 5 พ.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 488 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดทั้งหมด ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน อยู่ที่ 14,555 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 4,720 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 218 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 140 ราย Community Isolation (CI) 2,431 ราย Home Isolation (HI) 81 ราย Hospitel 329 ราย โรงพยาบาลรัฐ 505 ราย โรงพยาบาลเอกชน 947 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 69 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 3,815 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 818 ราย อาการหนัก (สีแดง) 87 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสม 66 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 18,724 ราย และรักษาหายแล้ว 13,553 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่รักษาหายวันนี้ 351 ราย ขณะที่การตรวจ ATK เมื่อวานนี้ (4 พ.ย. 64) จำนวน 3,320 ราย พบผู้มีผลบวก 229 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,176,198 คน คิดเป็นร้อยละ 68.01 จากประชากรทั้งหมดของจังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 218,089 คน คิดเป็นร้อยละ 66.55 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 114,767 คน คิดเป็นร้อยละ 94.74 กลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 776,086 คน คิดเป็นร้อยละ 95.53 และกลุ่มนักเรียน อายุ 12-18 ปี ฉีดแล้ว 67,256 คน คิดเป็นร้อยละ 70.98