รอง นายก อบจ.พิษณุโลก ลุยน้ำช่วยชาวนาน้ำท่วมนาข้าวหอมมะลิ 2 อำเภอ กว่า 2 หมื่นไร่

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ลงพื้นที่สำรวจและติดตามให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบจำนวนมากที่บริเวณทุ่งทะเลแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับ นายจรัญ เพชรอ่อน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 นายเหลียง ฟักทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก และนายชัชณัฐพงศ์ ศรีทองเพ็ชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรตำบลบ้านกร่าง และเกษตรกรในพื้นที่ตำบลบ้านกร่าง

พบว่าสาเหตุของน้ำท่วมครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมจำนวนมากที่ไหลมาจากพื้นที่ตำบลจอมทอง, ตำบลพลายชุมพล, ตำบลบ้านกร่าง, ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก มารวมอยู่ที่บริเวณทุ่งทะเลแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำรับมวลน้ำจนไม่สามารถระบายน้ำได้ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังนาข้าวพันธุ์หอมมะลินาปีที่ออกรวงเหลืองอร่ามไปทั้งทุ่งนาจำนวนหลายพันไร่และจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในอีก 1 สัปดาห์ที่จะถึงนี้แล้ว แต่กับมาถูกน้ำท่วมขังจนเกือบมิดรวงข้าว ซึ่งหากไม่เร่งสูบระบายน้ำออกข้าวจะเน่าได้รับความเสียหายทั้งหมด ขณะที่เกษตรกรหลายรายพูดอย่างน่าสงสารว่าขอให้ช่วยเหลือพวกตนด้วยเผื่อจะได้ทุนคืนเก็บไว้ทำนาข้าวครั้งต่อไปด้วย

ในเบื้องต้นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ประสานกับนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมชลประทานจังหวัดพิษณุโลก และปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก  รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองพิษณุโลก ในการช่วยเหลือชาวนา

คาดว่าจะนำเครื่องสูบน้ำลงพื้นที่เพื่อสูบน้ำอีกจำนวนมากบริเวณคลอง DR1-10 L ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากตำบลจอมทอง, ตำบลพลายชุมพล, ตำบลบ้านกร่าง, ตำบลบ้านคลอง, ตำบลวัดจันทร์, ตำบลท่าทอง, ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก และพื้นที่ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ เพื่อผันระบายลงสู่คลองบางแก้ว พื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านบางแก้ว ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ ซึ่งเป็นวิธีเดียวที่จะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมขังนาข้าวกว่า 20,000 ไร่ ให้แก่เกษตรกรของทั้งสองอำเภอได้ และขณะนี้ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วรวม 10 เครื่อง แบ่งออกเป็น 2 จุด คือ บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านบางแก้ว ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จำนวน 7 เครื่อง และพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 3 เครื่อง

เพื่อช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรทั้งสองอำเภออย่างเร่งด่วนต่อไป ท่ามกลางความพึงพอใจของผู้นำท้องที่และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก