เชียงใหม่ มีผู้รับวัคซีนต่อเนื่องถึงร้อยละ 66.71 ของประชากร ผู้ป่วยหายโควิด-19 อีก 300 ราย

410

เชียงใหม่ มีผู้รับวัคซีนต่อเนื่องถึงร้อยละ 66.71 ของประชากร ผู้ป่วยหายโควิด-19 อีก 300 ราย

 

วันที่ 4 พ.ย. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 403 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดทั้งหมด ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน อยู่ที่ 14,067 ราย  ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 4,643 ราย  แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 218 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 138 ราย Community Isolation (CI) 2,451 ราย Home Isolation (HI) 79 ราย โรงพยาบาลรัฐ 504 ราย โรงพยาบาลเอกชน 924 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 68 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 3,851 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 722 ราย อาการหนัก (สีแดง) 70 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสม 64 ราย  ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 18,236 ราย และรักษาหายแล้ว 13,202 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่รักษาหายวันนี้ 300 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,153,675 คน คิดเป็นร้อยละ 66.71 จากประชากรทั้งหมดของจังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 214,821 คน คิดเป็นร้อยละ 65.56  กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 113,018 คน คิดเป็นร้อยละ 93.30 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 759,995 คน คิดเป็นร้อยละ 93.55