391

พิษณุโลก “น้าชวน ปทุมทอง”ประธานชมรมภัตตาคารฯ ขานรับเปิดประเทศ  เชื่อมั่นรัฐบาลมีมาตรการควบคุมโควิด-19


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายวิชาญ กุนมล หรือฉายา “น้าชวน ปทุมทอง” ประธานชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยินดีที่รัฐบาลมีมาตรการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเชื่อมั่นว่าหากมีการประกาศเปิดประเทศแสดงว่ารัฐบาลมีมาตรการดูแล และจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ covid-19 ไว้ได้


นายวิชาญ กล่าวอีกว่า ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการต่างอดทนต่อสภาพเศรษฐกิจที่หยุดชะงัก ร้านอาหารจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้รับผลกระทบ เช่นเดียวกับร้านอาหารน้าชวน 1998 ที่ตนดูแลอยู่ ทำได้เพียงประคองให้พอจ่ายค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ และจ้างลูกน้องไม่ให้ร้านต้องปิดตัวเท่านั้น จากที่เคยมีรายได้วันละกว่า 10,000 บาท ลดลงเหลือเพียง 30%

ประธานชมรมภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า หากไม่มีการท่องเที่ยว ร้านอาหารก็อยู่ไม่ได้ และเมื่อมีการเปิดประเทศผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในช่วงนี้ เช่นการขายผ่านออนไลน์ สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าด้วยการให้พนักงานฉีดวัคซีน จัดร้านให้สะอาด และดำเนินการตามที่ ศบค.กำหนด

นายวิชาญ กล่าวอีกว่า ในช่วงที่ผ่านมาผู้ประกอบการหลายรายได้รับผลกระทบอย่างหนัก จนเงินทุนเริ่มไม่เพียงพอในการหมุนเวียน จึงอยากให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเรื่องแหล่งเงินทุน ซึ่งหากไม่ได้รับการสนับสนุนอาจมีผู้ประกอบการบางรายต้องพึ่งเงินนอกระบบ และอาจส่งผลกระทบในระยะยา