พิษณุโลก ระส่ำ !! สั่งปิดตลาดสด 7 วัน เทศบาลนคร 2 แห่ง อำเภอบางระกำ 1 แห่ง วัด 1 แห่ง

วันที่ 3 พ.ย.2564 เวลา 16.30 น.คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ได้ลงมติที่ประชุมทางออนไลน์ เพื่อเสนอนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก สั่งปิดตลาด 3 แห่ง เป็นระยะเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ พบผู้ป่วย ซึ่งเป็นแม่ค้าในตลาดและ วัด ในจังหวัดพิษณุโลก รวม 4 แห่ง ได้แก่
1. ตลาดสดเทศบาล1(ตลาดใต้)  ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน  2 ราย
2.ตลาดสดเทศบาล 6 (ตลาดร่วมใจ อาคาร 2)  ถนนเอกาทศรฐ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 2 ราย
3. ตลาดสด เทศบาลตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน  8 ราย
4. วัดเสนาสน์ ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 6 ราย


โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (สสจ.พล.)กำหนดตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี  ATK และ PCR ในตลาดสด 3 แห่ง และมอบท้องถิ่นดำเนินการทำความสะอาดและจัดมาตรการควบคุมโรคตามมาตรฐานสาธารณสุข