แม่น้ำสาย – แม่น้ำรวก กัดเซาะตลิ่ง 48 จุด 4 ตำบล กรมโยธาธิการผังเมือง ลงพื้นที่สำรวจ

วันที่ 2 พ.ย.64 เวลา 13.30 น. ทางเจ้าหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแม่สาย  เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า  เจ้าหน้าที่ทหาร กกล.ผาเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ลงลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลตลิ่งที่พังทลายถูกแม่น้ำสาย แม่น้ำรวก กัดเซาะตลิ่งทำให้ได้รับความเสียหายกว่า 48 จุด ในเขตพื้นที่ติดตะเข็บชายแดนลำน้ำสาย ลำน้ำรวก ของ 4 ตำบล ได้แก่ ต.เวียงพางคำ ต.แม่สาย ต.แม่สายมิตรภาพ ต.เกาะช้าง ซึ่งมีความยาวทางลำน้ำร่วมกว่า 40 กิโลเมตร

โดยมีการตั้งจุดผ่อนปรนหัวฝาย ม.1 ต.เวียงพางคำ จนถึง จุดผ่อนปรน ปางห้า ม.1 ต.เกาะช้าง  อ.แม่สาย  โดยทาง อ.แม่สาย ได้ทำเรื่องถึงกรมโยธาธิการ และผังเมือง เพื่อลงพื้นที่เร่งสำรวจ และแก้ไขปัญหาแม่น้ำสาย แม่น้ำรวก กัดเซาะตลิ่งทั้ง 48 จุด ตามขั้นตอนอย่างเร่งด่วน

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  / รายงาน