อุตรดิตถ์ กฟผ. มอบสิ่งของยังชีพให้กับ กลุ่มเสี่ยงโรค COVID-19 ที่ต้องกักตัว 14 วัน

288

อุตรดิตถ์ กฟผ. มอบสิ่งของยังชีพให้กับ
กลุ่มเสี่ยงโรค COVID-19 ที่ต้องกักตัว 14 วัน

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ นำโดย นายวิโรจน์ แสงพานิชย์ วิศวกรระดับ 11 เขื่อนสิริกิติ์ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ส่งมอบสิ่งของยังชีพ จำนวน 28 ชุด อาทิ ไข่ไก่ ข้าวสาร ปลากระป๋อง และน้ำมันพืช ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเขื่อนสิริกิติ์กลุ่มเสี่ยงโรค COVID -19 ที่ถูกกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมี นายภูมิมินทร์ มาทำมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านดู่ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารประชาสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน