พะเยา  นิสิต มพ. ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 สร้างภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง

268

พะเยา  นิสิต มพ. ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 สร้างภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 3 พ.ย 64  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทีมแพทย์และพยาบาลรวมถึงบุคลากรจิตอาสา ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ให้กับนิสิตและประชาชนที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยวันนี้ มีนิสิตได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 2 รวมทั้งหมด 12,634 คน

มหาวิทยาลัยพะเยา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด19 อย่างต่อเนื่อง ได้เน้นการผลักดันให้นิสิต และบุคลากร ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างเร็วที่สุดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดการแพร่ระบาดทั้งภายในมหาวิทยาลัยพะเยาและชุมชนรอบพื้นที่ โดยจะเร่งฉีดวัคซีนให้กับนิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิตและประชาชนทั่วไปที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 08.00 – 15.00 น. ทั้งนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดทำแผนการฉีดวัคซีน โควิด19 ให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น 1 (ด้านหลังอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดย ศาสตราจารย์ นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้แนะนำสถานที่ตามจุดต่างๆ ซึ่งได้จัดให้เป็นหน่วยฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด19 ในครั้งนี้

จากนั้น อธิการบดีและผู้บริหารได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสนาม อว. มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดตั้งหอผู้ป่วยรวม (cohort ward) ห้องแยกโรค (isolation room) และโรงพยาบาลสนาม (field hospital) เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และสอบถามอาการของผู้ป่วยที่รักษาตัว ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา