เชียงราย นายกกิ่งกาชาดแม่สาย มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบแม่น้ำสายไหลท่วมบ้านเรือน

วันที่ 2 พ.ย.64 เวลา 11.00 น. นางวนิดา หล้าอ่อน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย พร้อมนายทะนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาลแม่สายมิตรภาพ  นางราวัลย์ วงค์ประชา เสมียนตราอำเภอแม่สาย เจ้าหน้าที่ทหารร้อย ม.3 บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.3 กกล.ผาเมือง ได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค จำนวน 50 ชุด น้ำดื่ม 50 แพ็ค เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน ม.1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ผู้ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำสายไหลหลากในเบื้องต้น

สืบเนื่องเมื่อเช้าตู่ของวันที่ 1 พ.ย.64 เวลา 03.00 น. ได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลากว่า 2 ชั่วโมง ทำให้แม่น้ำสายเอ่อท่วมเฉียบพลันทำให้บ้านเรือน ร้านค้าตลาดสายลมจอย ม.1 ชุมชน บ.เกาะทราย ม.7 บ.ไม่ลุงขน ม.10 ต.แม่สาย บ.เหมืองแดง ม.1 ต.แม่สายมิตรภาพ บริเวณที่กับติดแม่น้ำสายได้รับผลกระทบข้าวของเสียหายในเหตุครั้งนี้บก.เจี๊ยบแม่

สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน