937

ยืนโทษคุก 5 ปี! อดีตนายกเทศฯ ดอยแก้ว เชียงใหม่ ทุจริตซื้อไฟกระพริบ-กระจกโค้งจราจร

ป.ป.ช.เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา ‘พศวัต แสนใจบาล’ อดีตนายกเทศมนตรีดอยแก้ว  เชียงใหม่ ทุจริตจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ-กระจกโค้งจราจรปี 54 ล่าสุด ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนลงโทษจำคุก 5 ปี ไม่รอลงอาญา

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา นายพศวัต แสนใจบาล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ทุจริตจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบและกระจกโค้งจราจรปีงบประมาณ 2554 ซึ่งถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงมติชี้มูลความผิดทางอาญาตาม ป.อ. มาตรา 149 มาตรา 151 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 90 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562

ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ศาลอุทธรณ์ มีคำพิพากษายืนโทษจำคุก 5 ปี นายพศวัต แสนใจบาล  ตามศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ที่พิพากษาว่า จำเลย มีความผิดตามมาตรา 149 (เดิม) และมาตรา 151 (เดิม) เป็นการกระทำกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 149 อันเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุด ตาม ปอ. มาตรา 90 จำคุก 5 ปี เมื่อการกระทำของจำเลย เป็นความผิดตาม ปอ. มาตรา 149 และมาตรา 151 ซึ่งเป็นบทเฉพาะของบททั่วไป ตามมาตรา 157 แล้ว ย่อมไม่จำต้องปรับบทความผิดตามมาตรา 157 ซึ่งเป็นบททั่วไปอีก

อย่างไรก็ดี สำหรับคดีนี้ ยังไม่สิ้นสุด จำเลย มีสิทธิต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลที่สูงกว่านี้อีกได้

เบื้องต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีการประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในการที่อัยการสูงสุด (อสส.) จะไม่ฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

สำหรับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 ระบุว่า ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต

มาตรา 157 ระบุว่า ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Cr:www.isranews.org