ผู้ว่าฯ พิษณุโลก เน้นย้ำขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาฯ เดินสายพบปะและมอบนโยบาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 9 อำเภอ

569

ผู้ว่าฯ พิษณุโลก เน้นย้ำขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาฯ เดินสายพบปะและมอบนโยบาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 9 อำเภอ

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและข้อปฏิบัติราชการในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบางระกำ ณ หอประชุมโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา

ต่อมาวันเดียวกัน ได้เดินทางไปพบปะประชุมมอบนโยบายและข้อปฏิบัติราชการในการปฏิบัติหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบางกระทุ่ม ณ ศาลาการเปรียญวัดห้วยแก้ว ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1.การขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานให้มีความต่อเนื่อง และขอให้เชิญพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมอีกด้วย
2.การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรน่า 2019 (covid-19 ) ขอให้ตรวจตราการลักลอบเล่นการพนัน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการฉีดวัคซีน
3.รณรงค์ลดการเผาเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 และเพื่อให้พื้นที่ความชุ่มชื้นทำให้ฝนตกตามฤดูกาล
4.เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
5. สำรวจและรายงานสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ถนนชำรุด มีกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ
6.การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกฎหมาย ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

รายงานข่าวแจ้ง นายรณชัย จิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มีกำหนดเดินทางพบปะและมอบนโยบายกำนัน ใหญ่บ้าน จนครบ 9 อำเภอ โดยวันนี้เป็นวันแรก 2 อำเภอ คือ อำเภอบางระกำ และอำเภอบางกระทุ่ม และในวันที่ 2 พฤศจิกายน มีวาระกำหนดพบปะกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมือง และอำเภอวังทอง