อุตรดิตถ์ ทดลองเรียน On Site 15 วันแรก สลับวัน เลขที่ คู่ – คี่

427

อุตรดิตถ์ ทดลองเรียน On Site 15 วันแรก สลับวัน เลขที่ คู่ – คี่

วันนี้ (1 พ.ย. 64) ผุ้สื่อข่าวติดตามบรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรกของโรงเรียนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนต่างรู้สึกตื่นเต้นกับการเริ่มเรียนแบบ On Site เป็นวันแรก โดยโรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ส่วนใหญ่มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุดแก่นักเรียน บุคลากร และผู้ปกครอง
นายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ออกตรวจเยี่ยมประเมินผลความความและบรรยากาศ สถานศึกษาในเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ โดยการดำเนินการมาตรการการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย มาตรการการล้างทำความสะอาดมือ รวมถึงมาตรการการเว้นระยะห่าง บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้ปฎิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติในสถานศึกษา
นางประทุมทิพย์ ไพเราะ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ กล่าวว่าเบื้องต้นได้ทดลองเปิดเรียนแบบ On Site เป็นระยะเวลา 15 วัน แล้วประเมินผล ชึ่งยังต้องขอความร่วมมือพื้นที่เสี่ยงสูงให้เรียนแบบ On Line และการจัดการเรียนการสอนให้สลับการเรียนระหว่างเลขที่ คู่ – คี่ คนละวันสลับกับการเรียนแบบ On line และการรับใบงานไปทำที่บ้าน แต่ยังคงต้องยึดตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเป็นสำคัญ อีกทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ของทุกฝ่ายอย่างสูงสุด ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยกำชับและดูแลนักเรียนในการป้องกันโรค ที่สำคัญหากมีบุคคลในครอบครัวของนักเรียน หรือมีญาติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคและให้แจ้งทางโรงเรียนทราบทันที
ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน