การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2562 Amazing Songkran 2019 @Tak ศรัทธาสองแผ่นดิน สืบสานประเพณีไทยอย่างยิ่งใหญ่ ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ไทย-เมียนมา

เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 12 เมษายน 2562 นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอูเทจ่อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี ร่วมเปิดงานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2562 Amazing Songkran 2019 @Tak ศรัทธาสองแผ่นดิน สืบสานประเพณีไทยอย่างยิ่งใหญ่ ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ไทย-เมียนมา ที่บริเวณวัดไทยวัฒนาราม ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2562 โดยมีรูปแบบการจัดงานผสมผสานวัฒนธรรมไทย-เมียนมา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ตามวิถีดั้งเดิม มีการ อัญเชิญพระพุทธมหามุนี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวไทยและชาวเมียนมา กราบไหว้บูชา ร่วมสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการเริ่มต้นปีใหม่


ภายในวัดไทยวัฒนาราม ททท. ได้จัดทำอุโมงทิพย์ธารามหามงคล อุโมงค์น้ำปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ อันศักดิ์สิทธิ์ ให้กับนักท่องเที่ยว มีการจำลอง บ้านชนเผ่า วิถีชีวิต และวัฒนธรรมชนเผ่าไทยใหญ่ กะเหรี่ยง และปะโอ ให้นักท่องเที่ยว ได้เรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และชมการละเล่นของแต่ละชนเผ่า

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม สำหรับนักท่องเที่ยว ได้เรียนรู้ และร่วมสนุกมากมาย ได้แก่ กิจกรรมลานโคมแห่งศรัทธา ร่วมประดิษฐ์โคมล้านนา ตามความเชื่อแต่โบราณ ว่าโคมจะให้แสงสว่าง นำทางชีวิต กิจกรรมก่อเจดีย์ทราย และการแข่งขันปีนเสาน้ำมัน ซึ่งในวันที่ 12 และ 13 เมษายน จะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมา คือ มีขบวนแห่งสงกรานต์ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่สวยงามยิ่งใหญ่ ประกอบด้วย ขบวนพระพุทธมหามุนี ขบวนเกจิอาจารย์จากประเทศไทยและเมียนมา ขบวนนางสงกรานต์ และขบวน 7 ชนเผ่า ได้แก่ ไทยใหญ่ พม่า ยะไข่ ปะโอ กะเหรี่ยง ลาวและไทย และบริเวณเวที การแสดง มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและเมียนมา สลับสับเปลี่ยนมาแสดงบนเวที ตลอดการจัดงานอีกด้วย

ภายในงานยังมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สินค้า OTOP และอาหารพื้นเมือง มาจำหน่าย ให้นักท่องเที่ยว ได้ชิมพร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนกลับบ้านเป็นที่ระลึกอีกด้วย

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น