ชาวแม่สอด บวงสรวง ครบ 246 ปี  “วันเจ้าพ่อพะวอ” ชนเผ่ากะเหรี่ยงวีรบุรุษชายชาตินักรบ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 31  ตุลาคม 2564   ชาวอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมจัดงาน วันเจ้าพ่อพะวอ วีระบุรุษชายชาตินักรบ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในทุกวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี  โดย ที่บริเวณมณฑลพิธี ศาลเจ้าพ่อพะวอ ริมถนนหมายเลข 12 แม่สอด-ตาก  ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  นายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก   เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อพะวอ นักรบชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง วีระชนผู้กล้าในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ครบรอบ 246  ปี

โดยมีนายสมชาย  ไตรทิพย์ชาติสกุล   นายอำเภอแม่สอด ประธานมูลนิธิเจ้าพ่อพะวอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และผู้ศรัทธาจากทุกสารทิศ   โดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยภูเขาเผ่าปากากะญอ   เข้าร่วมงาน แต่ปีนี้ มีจำนวนไม่มากนัก หากเทียบกับปีก่อนๆ ที่ไม่มีการแพร่ระบาดโควิด 19  โดยผู้เข้าร่วมงานทุกคน จะต้องผ่านจุดกรองโควิด 19 บริเวณทางเข้าร่วมงาน

“เจ้าพ่อพะวอ”เป็นชายชาตินักรบชาวกะเหรี่ยง  ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงแต่งตั้งให้มีศักดิ์ฐานะเป็นนายด่านแม่ละเมา เมืองหน้าด่านของไทย ในรัชสมัยของพระองค์ท่าน คอยดูแลรักษาหาข่าวแจ้งเหตุ เมื่อมีเหตุหรือข้าศึกศัตรูรุกล้ำแดนมา

ลุถึง..ปีมะแมสัปตศกพุทธศักราช 2318 (31 ตุลาคม) กองทัพข้าศึกเคลื่อนทัพมายังไทยเพื่อเข้าตีหัวเมืองฝ่ายเหนือ ท่านเจ้าพ่อพะวอ นำกำลังไพร่พลที่มีเพียงหยิบมือเดียว เข้าหาญปะทะกับข้าศึกศัตรูอย่างกล้าหาญ และเด็ดเดี่ยว ทุกท่านได้ต่อสู้กับข้าศึกศัตรูจนถึงแก่ชีวิต ทุกคน ณ ยุทธภูมิด่านแม่ละเมา กลายเป็นตำนานเล่าขานถึงวีรกรรม ความเสียสละชีพ เพื่อปกป้องอธิปไตยของไทย และปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้อย่างหวงแหน วิญญาณของท่านได้วนเวียนสถิต เป็นเทพยดารักษาเมืองมาตราบเท่าทุกวันนี้  และชาวอำเภอแม่สอด จะร่วมจัดงานบวงสรวงสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงท่าน  ในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี