เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 378 ราย หายป่วย 364 ราย

363

เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 378 ราย หายป่วย 364 ราย

วันที่ 31 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 378 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 373 ราย อีก 5 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน อยู่ที่ 12,582 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 4,152 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 188 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 110 ราย Community Isolation (CI) 2,243 ราย Home Isolation (HI) 96 ราย Hospitel 166 ราย โรงพยาบาลรัฐ 509 ราย โรงพยาบาลเอกชน 770 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 70 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 3,282 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 777 ราย อาการหนัก (สีแดง) 93 ราย ส่วนยอดผู้เสียชีวิตยังคงสะสมอยู่ที่ 57 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 16,751 ราย และรักษาหายแล้ว 12,244 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่รักษาหายวันนี้ 364 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,090,836 คน คิดเป็นร้อยละ 63.08 จากประชากรทั้งหมดของจังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 206,520 คน คิดเป็นร้อยละ 63.02 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 108,038 คน คิดเป็นร้อยละ 89.19 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 715,385 คน คิดเป็นร้อยละ 88.06