แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 เปิดศูนย์ อำนวยความสะดวก ปลอดภัยตามท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562


นายมานิตย์ อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธาน เปิดศูนย์ป้องกันและอำนวยความสะดวกปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 โดยมีนาย กฤษณ์ หย่ำวิไล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กล่าวรายงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงานแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ณ.จุดบริการทั่วไทย

นาย กฤษณ์ หย่ำวิไล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กล่าวว่า การตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยจุดบริการทั่วไทยนายาง ให้บริการระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 โดยมีหน่วยงานบูรณาการร่วมกันได้แก่แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำรวจทางหลวงวิทยาลัยการอาชีพพิชัย และโรงพยาบาลพิชัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้น

โดยให้บริการแนะนำเส้นทางต่างๆตลอดจนถึงการอำนวยการจราจรบนเส้นทางไม่ให้ติดขัดบริการซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์เบื้องต้นให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีรถเสียการตรวจจับความเร็วของรถ การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและในการนี้ได้จัดให้มีบริการน้ำดื่มและกาแฟฟรี โดยจัดเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติงาน ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ทุกหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการขอเชิญชวนประชาชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน และตระหนักถึงความสำคัญในการขับขี่อย่างปลอดภัยภายใต้คำ รณรงค์การขับขี่ปลอดภัยขับช้า เปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดนิรภัยและมอเตอร์ไซค์เปิดไฟใส่หมวกกันน็อก

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน