“รถม้าลำปาง“ กองทัพบก ติดตามช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อสมาคมรถม้า ตามห้วงเวลาที่กำหนด

244

“รถม้าลำปาง“ กองทัพบก ติดตามช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อสมาคมรถม้า ตามห้วงเวลาที่กำหนด

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 32 โดย พันเอก บรรจง คะวงศ์ดอน หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 32 (มทบ.32) พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 และ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสัตว์ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ได้เดินทางมาตรวจสุขภาพม้าประจำเดือนตุลาคม 2564 พร้อมทั้งได้ให้คำปรึกษาในการดูแลสุขภาพม้าให้กับเจ้าของม้า สร้างความเปรมปรีด์ ดีใจแก่สมาชิกฯ ที่ได้รับม้า โดยหน่วยทหารกองทัพบกทุกหน่วยพร้อมร่วมมือร่วมใจ สร้างความสุขแก่ประชาชนตามขีดความสามารถของหน่วย

ทั้งนี้ กองทัพบกได้ช่วยเหลือสมาชิกสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง ด้วยการมอบม้าสำหรับใช้งาน นอกจากมอบม้าให้แล้ว  กองทัพบกยังคงติดตามให้ความช่วยเหลือในเรื่องการตรวจสุขภาพม้าเป็นประจำตามห้วงเวลาอีกด้วย