ผบช.ภ.6 ตรวจชายแดนจังหวัดตาก แก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ -กวดขันลักลอบเข้าเมือง เตรียมพร้อมเปิดประเทศ (คลิป)

530

ผบช.ภ.6 ตรวจชายแดนจังหวัดตาก แก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ -กวดขันลักลอบเข้าเมือง เตรียมพร้อมเปิดประเทศ (คลิป)

วันที่  28 ตุลาคม  2564   พลตำรวจโทอัคราเดช  พิมลศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ เพื่อตรวจสถานประกอบการ ในพื้นที่แนวชายแดน เพื่อป้องกันปราบปรามแรงงานต่างด้าว ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์  ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก   พร้อมร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่บริษัททีเคการ์เม้นท์แมสอด จำกัด

ทั้งนี้ ร่วมด้วยตำรวจภูธรภาค 6  กองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษา ความมั่นคงภายในภาค 3 (หรือ กอ.รมน.ภาค 3) โดยกองกำลังนเรศวร  ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดตาก  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก   สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก  สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดตาก   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก   ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด    ตำรวจภูธรจังหวัดตาก ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตาก พร้อมร่วมหารือผนึกกำลังแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ทั้งนี้  ตามคำสั่งของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์  โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความ มั่นคง ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทำการกวดขันจับกุมผู้ลักลอบนำแรงงาน ต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดน รวมทั้งสืบสวนผู้อยู่เบื้องหลัง เพื่อขยายผลจับกุม ขบวนการเครือข่ายการจัดหาแรงงานข้ามชาติผิด กฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันการค้ามนุษย์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019

ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  28  กันยายน 2564  เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เรื่องการบริหารจัดการ การทำงานของคน ต่างด้าว 3  สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)  เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019  โดย ผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ  ที่อยู่ใน ราชอาณาจักรและทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถอยู่ในราชอาณาจักร เพื่อทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายถึงวันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2566  โดยให้ดำเนินการขออนุญาตตามขั้นตอนที่กำหนด ไว้ให้ถูกต้อง และในส่วนของตำรวจภูธรภาค 6  ก็ได้มีนโยบายในการป้องกันปราบปรามการลักลอบ หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการป้องกัน ปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยสั่งการให้เพิ่มความ เข้มของจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ ตามเส้นทางที่อาจถูกใช้ในการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายและมุ่งเน้นการจับกุมขบวนการผู้ลักลอบนำพาคน เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดน

พลตำรวจโท อัคราเดช  พิมลศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค  6  กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นการ คิกอ๊อฟ    ทำโมเดล เพื่อ ป้องปราม ปัญห การค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย  ซึ่งเป็นนโยบาลที่สำคัญ ของนายกรัฐมนตรีและรองนายรัฐมนตรี  เพื่อรองรับการ  เปิดประเทศ  ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้  ซึ่ง เรื่องของการควบคุม พรบ.โรคติดต่อ  ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ   โดยจะดำเนินการ ทั้ง 4 มิติ คือ 1  การป้องปราบเชิงรุก  ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ของกระทรวงต่างๆ   ผนึกกำลัง ตรวจสอบ เป็นหูเป็นตา บริหารระบบอย่างจริงจังและจริงใจ    2 การ สอบสวน    ตำรวจฝ่ายปกครอง ตั้งทีมงาน สอบสวน ขึ้นมา เกี่ยวกับ เรื่อง นี้โดยเฉพาะ  3  สืบสวนปราบปราม จับกุม  ในส่วนนี้ เรา  มีข้อมูลถึงตัวละคร อยู่หลายกลุ่ม เพื่อที่จะพยายามขยายผลถึงผู้ ที่ยังฝ่าฝืนหรือมีพฤติกรรมในส่วนนี้อยู่ เพื่อให้ถึงต้นตอรายใหญ่   สุดท้าย  4 มิติของการพัฒนาฟื้นฟู เยียวยา ปลอบขวัญ สำหรับเหยื่อและผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ซึ่งในห้วง  60 วัน  จะเร่งดำเนินการทุกวัน  และมีการประเมินผล การดำเนินการเพื่อปรับปรุง    ส่วนการสอบสวนผู้กระทำผิดนั้น  จะมีการสืบสวนแบบถึงใครเอาหมด  ออกนอกประเทศก็จะต้องตามจับกุมให้ได้  ส่วนเ เส้นทาง ที่เราวางไว้  ระยะทาง จำนวน  535 กิโลเมตร ตามแนวชายแดน  ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ ทั้งพื้นที่ ตามป่าเขา ลำเนาไพร  พื้นที่ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นใน  ซึ่งมีการเตรียมแผนไว้ทั้งหมด สำหรับสถานการณ์ขณะนี้ถือว่าไม่รุนแรง ยังคงสามารถควบคุมได้ แต่ที่ดำเนินในครั้งนี้เพื่อต้องการ มาจัดระเบียบ เพื่อให้สามารถตอบสังคมโลกได้