ผู้ว่าฯสุโขทัย ขี่ช้างเปิดงานสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย ขบวนแห่ยิ่งใหญ่

 


วันที่ 12 เม.ย. 2562 เวลา 16.00 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมขบวนแห่ช้างพ่อเมือง เปิดงานประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ในงานมีขบวนของแต่ละตำบลซึ่งตกแต่งอย่างสวยงาม โดยขบวนรถเคลื่อนจากอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยมายังบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท เมื่อขบวนเคลื่อนมาตามถนน ประชาชนที่อยู่ริมถนนจะนำน้ำมาสรงพระพุทธรูป และพระร่วงพระลือ หลังจากพิธีเปิดงานประชาชนได้ร่วมกันปล่อยปลา สรงน้ำพระพร้อมกับสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์และผู้สูงอายุตามลำดับ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้นำปืนฉีดน้ำ มาฉีดน้ำใส่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานอย่างสนุกสนานและเป็นกันเองอีกด้วย


งานประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย นี้เป็นประเพณีของชาวอำเภอศรีสัชนาลัยที่สืบทอดกันมา จัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน ของทุกปี “คนสุโขทัยมักทรงศีล มักโอยทาน” เป็นคำที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 ด้านที่ 2 ซึ่งบ่งบอกถึงวิถีของคนสุโขทัย ราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทย และนั่นจึงเป็นที่มาของงาน “สรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย” ประเพณีที่ชาวศรีสัชนาลัยสืบทอดต่อกันมาในช่วงสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย

โดยคำว่า “โอย”หมายถึงทำ เมื่อร่วมกับคำว่า “ทาน” จึงหมายความถึงการ “ทำทาน” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวิถีของคนสุโขทัยโบราณที่ถูกจารึกไว้ ดังนั้นสงกรานต์สรงน้ำโอยทาน ศรีสัชนาลัย จึงเป็นเทศกาลสงกรานต์ที่ควรค่าต่อการร่วมงานอีกพื้นที่หนึ่ง และเป็นสงกรานต์ที่ชาวศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยได้ร่วมรักษาและสืบทอดรูปแบบทางวัฒนธรรมอันดีงามจนถึงปัจจุบัน

วิชัย สิทธิพันธ์  ภาพ/ข่าว