ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้สู่กระบวนการ PA ผ่านระบบ Zoom

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น .ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 (ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1) ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้สู่กระบวนการ การประเมินผลการปฎิบัติงาน (Performance Appraisal : PA) หนึ่งในเครื่องมือสำคัญขององค์กรที่ประสบผลสำเร็จ ผ่านระบบ Zoom และบรรยายพิเศษ โดยมี นายสุขสันต์ จิตต์อ่อนน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก นายทูลใจ ศรีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่าการบุญ และผู้เข้าร่วมอบรมให้การต้อนรับ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ เรียนรู้สู่กระบวนการ PA  (PERFOMANCE   AGREEMENT) ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom ถ่ายทอดสดจากโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โดยมี ดร.มาราศรี มีโชค ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้