379

เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลงเหลือ 270 ราย ชาวเชียงใหม่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วกว่า 1 ล้านคน

วันที่ 26 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 270 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 261 ราย อีก 9 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 10,637 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 3,605 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 352 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 39 ราย Community Isolation (CI) 1,790 ราย Home Isolation (HI) 128 ราย โรงพยาบาลรัฐ 483 ราย โรงพยาบาลเอกชน 742 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 71 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 3,011 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 519 ราย อาการหนัก (สีแดง) 75 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสม 53 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 14,806 ราย และรักษาหายแล้ว 10,839 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่รักษาหายวันนี้ 336 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,009,871 คน คิดเป็นร้อยละ 58.40 จากประชากรจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 199,317 คน คิดเป็นร้อยละ 60.83 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 102,499 คน คิดเป็นร้อยละ 84.61 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 668,313 คน คิดเป็นร้อยละ 82.26