เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 355 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้อยู่ในจังหวัด มีผู้หายป่วย 280 ราย

วันที่ 25 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 355 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 349 ราย อีก 6 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 10,367 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 3,684 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 529 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 38 ราย Community Isolation (CI) 1,709 ราย Home Isolation (HI) 92 ราย โรงพยาบาลรัฐ 510 ราย โรงพยาบาลเอกชน 730 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 76 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 3,075 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 526 ราย อาการหนัก (สีแดง) 83 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสม 51 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 14,536 ราย และรักษาหายแล้ว 10,503 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่รักษาหายวันนี้ 285 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 997,742 คน คิดเป็นร้อยละ 57.70 จากประชากรจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 197,948 คน คิดเป็นร้อยละ 60.41 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 101,857 คน คิดเป็นร้อยละ 84.08 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 659,746 คน คิดเป็นร้อยละ 81.21