แม่ฮ่องสอน ห้ามเข้าผู้ไม่มีประวัติการรับวัคซีน ต้องมีผลตรวจ ATK หรือ Rt-PCR จากสถานพยาบาล ในระยะเวลา 72 ชั่วโมง

253

แม่ฮ่องสอน ห้ามเข้าผู้ไม่มีประวัติการรับวัคซีน ต้องมีผลตรวจ ATK หรือ Rt-PCR จากสถานพยาบาล ในระยะเวลา 72 ชั่วโมง

จุดชมวิวบ้านจ่าโบ่ ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของสายธรรมชาติ เนื่องจากสามารถรับชมความงดงามของหมอกยามเช้า และทิวเขาสลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา จากความสูงประมาณ 900 เมตร

โดยก่อนหน้านี้ ที่พักโฮมสเตย์ (homestay) รวมถึงร้านอาหาร ร้านกาแฟ หลายแห่งได้ทำการปิดชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ปัจจุบันได้มีการทยอยเปิดรับนักท่องเที่ยว ให้มาสัมผัสกับไอหมอกแล้ว ซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างคึกคักภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยสังเกตุพบว่านักท่องเที่ยวมีการสวมใส่หน้ากากอนามัย มีการเว้นระยะห่าง และพกแอลกอฮอล์ล้างมือติดตัว
ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการออกคำสั่งมาตรการคัดกรองและป้องกันโรค COVID-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยให้ผู้เดินเดินทางเข้าจังหวัดทุกคน ลงทะเบียนในคิวอาร์โค้ดสวัสดีแม่ฮ่องสอน และคัดกรองโรคเบื้องต้น ณ จุดตรวจ ส่วนผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข็มงวด (สีแดงเข้ม) ต้องแสดงประวัติการฉีดวัคซีนครบโดสตามมาตรฐานของสาธารณสุข

หากไม่มีประวัติการรับวัคซีน ต้องมีผลตรวจ ATK หรือ Rt-PCR จากสถานพยาบาล ในระยะเวลา 72 ชั่วโมง ถ้าไม่มีทั้ง 2 อย่าง ต้องได้รับการตรวจ ATK ทุกราย โดยผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง มิเช่นนั้นจะไม่สามารถเดินทางเข้าจังหวัดได้ หรือต้องถูกกักกันตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน