พะเยา ห้ามเข้าธนาคาร  ถ้าไม่ได้ฉีควัคซีนป้องกันโควิด-19

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แถลง ต่อสื่อมวลชน กรณีโรค covid -19 ระบาดในพื้นที่จังหวัดพะเยาเพิ่มสูงขึ้น ที่ห้องประชุมสาธารณสุขจังหวัดพะเยาสำหรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ เชื้อโรคโควิด-19  จังหวัดพะเยา วันที่ 24 ตุลาคม 2564 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิค 17ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 1 ราย และติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและติดเชื้อในพื้นที่จังหวัด 16 ราย จะเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยาที่เข้าไปใช้บริการในสถานบริการแห่งหนึ่ง เสียชีวิตสะสม 8ราย รวม ผู้ติดเชื้อโควิด- 19ตั้งแต่เดือน เมย.-ตค.64 รวม ทั้งหมด 1,946รายนายชุติเดช  มีจันทร์ (รก.ผวจ.)รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ตามที่ทางจังหวัด ได้มีหนังสือแจ้ง ให้ชมรมธนาคารต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยขอความร่วมมือ เกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการแพร่เชื้อโรค covid-19 กรณีผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน กันเชื้อโรคโควิด -19 ขอให้งดการเข้าไปใช้บริการภายในธนาคาร ส่วนผู้ที่ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็ให้แสดง เอกสารหรือ App หมอพร้อม ให้กับทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อจะได้เข้าไปใช้ในบริการได้