เพชรบูรณ์ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม

วันที่ 11 เม.ย.2562 เวลา 14.00 น. ที่ บริเวณหน้าตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดพิธี ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม และยาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมพิธี


ในวันที่ 12 – 16 เมษายน 2562 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวัน และ จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อร่วมฉลองวันสงกรานต์ และวันครอบครัวตามประเพณีไทย หรือเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเป็นจำนวนมาก อาจมีการนำทรัพย์สินที่มีค่าติดตัวไปและมีสถานที่บางแห่งจัดกิจกรรมหรืองานรื่นเริง ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นิยมไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาจทำให้กลุ่มมิจฉาชีพก่อเหตุอันจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อีกทั้งอาจมีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาส สร้างสถานการณ์ก่อเหตุร้าย หรือความไม่สงบในพื้นที่

จังหวัดเพชรบูรณ์ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและมุ่งเน้นสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จัดพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด เพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รักษาความสงบเรียบร้อย อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์