เชียงราย “โฮมสเตย์” กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว เตรียมพร้อมรองรับเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้

337

เชียงราย “โฮมสเตย์” กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว เตรียมพร้อมรองรับเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้

วันที่ 25 ต.ค.64 ที่ศูนย์ประสานงานกลุ่มโฮมสเตย์ บ้านท่าขันทอง ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ชมรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว อ.เชียงแสน ร่วมกับโครงการวิจัย “แนวทางการบริหารจัดการองค์กรอาสาสมัครการท่องเที่ยวไทยเพื่อความยั่งยืน” โดยสมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (TRTA) ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กลุ่มเรื่องการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) “จัดกิจกรรมอาสาสมัครการท่องเที่ยวไทยเพื่อความยั่งยืน” โดยมี นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย นายวิสูตร บัวชุม ผอ.ททท.สนง.เชียงราย นายกฤศ โพธิสุธน ที่ปรึกษานายก อบจ.เชียงราย นายอเนก ปันทะยม ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงแสน นายไพโรจน์ อาวัชนานุกุล ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เชียงแสน ว่าที่ร้อยตรี จิระศักดิ์ นวปฏิภาณ ประธานหอการค้า อ.เชียงแสน เครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยว จ.เชียงราย พร้อมด้วยนายวชิระ รัศมีจันทร์ ประธานชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยว อ.เชียงแสน นำสมาชิกฯเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โดยกิจกรรมในวันนี้มีนายเศรษฐศักดิ์ พรหมมา ประธานเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.เชียงราย เป็นผู้ดำเนินการและเปิดเวทีพูดคุยหารือเพื่อจัดตั้งองค์กรอาสาสมัครการท่องเที่ยวไทยเพื่อความยั่งยืน จ.เชียงราย หลังจากนั้นจึงร่วมกันปลูกต้นหางนกยูงริมฝั่งแม่น้ำโขง เที่ยวชมสวนดอกไม้และชมวิวสวยที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามแนวพระราชดำริบ้านธารทอง ซึ่งจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับบ้านท่าขันทอง ต่อด้วยร่วมกันนั่งรถอีต๊อกท่องเที่ยวชุมชนโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง ชมการทอผ้าลายตาหม่อง บ้านราชาวดีโฮมสเตย์ ชิมเสาวรสสดจากสวนเกษตรผสมผสานไร่วูดดี้ ชิมเมี่ยงดาวอินคา ฯลฯ นอกจากนี้ได้ร่วมกันล่องเรือแม่น้ำโขงเพื่อชมทิวทัศน์ทั้งฝั่งไทยและ สปป.ลาว และปิดท้ายรายการด้วยเมนูหมูปิ้งตาปัน ที่ขึ้นชื่อที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง

นายวชิระ กล่าวว่าการนำสมาชิกซึ่งเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.เชียงแสน มาร่วมงานครั้งนี้ร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งร่วมขับเคลื่อนการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายอาสาสมัครการท่องเที่ยวไทยเพื่อความยั่งยืนให้มีความเป็นรูปธรรม ตามมาตรการความปลอดภัยจากโควิด-19 และเตรียมรองรับการเปิดการท่องเที่ยว จ.เชียงราย หลังวิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด-19 และยังเป็นการซักซ้อมเตรียมพร้อมในการรองรับการเปิดประเทศของรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.นี้ เป็นต้นlไป