เชียงใหม่ ยกระดับ รพ.สนาม ดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง

จากสถานการณ์ที่ จ.เชียงใหม่ มีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากหลายวันติดต่อกัน ทำให้เตียงที่มีในรพ.ไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ป่วยที่มีระดับอาการปานกลาง (สีเหลือง) ขึ้นไป จึงได้มีการยกระดับให้ รพ.สนามศูนย์ประชุมนานาชาติ ดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง มากขึ้นจากเดิมที่ดูแลกลุ่มที่อาการไม่รุนแรง(สีเขียว)เป็นหลัก ดังนั้นจึงต้องมีการเพิ่มจำนวนเตียงในพื้นที่อื่น ที่จะรองรับผู้ป่วยโควิดในกลุ่มที่อาการไม่รุนแรง (สีเขียว) ทดแทน

การจัดตั้งศูนย์แยกโรคชุมชน (Community isolation) จะช่วยเพิ่มจำนวนเตียงที่ใช้รองรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง (สีเขียว) ทำให้รพ.ต่างๆ มีเตียงที่จะรับดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหนักกว่าได้มากขึ้น สามารถบริหารจัดการเตียงในภาพรวมของจ.เชียงใหม่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยวานนี้ (24 ต.ค. 2564) รพ.นครพิงค์ และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ได้เตรียมการจัดตั้งศูนย์แยกโรคชุมชนในพื้นที่ อ.เมือง ซึ่งเป็นศูนย์แยกโรคชุมชนแห่งที่ 2 ในความดูแลของรพ.นครพิงค์ โดยได้ลงพื้นที่จัดระบบการจัดการต่างๆ เตรียมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์แห่งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย สำหรับผู้ป่วยและชุมชน โดยพร้อมเปิดรับผู้ป่วยได้ทันทีเกือบ 400 เตียง

Cr. รพ.นครพิงค์