“ครูบาสาย” เคลื่อนย้ายสรีระสังขารจาก รพ. สมเด็จพระตากสินฯไปวัดท่าไม้แดง

463

“ครูบาสาย” เคลื่อนย้ายสรีระสังขารจาก รพ. สมเด็จพระตากสินฯไปวัดท่าไม้แดง

บรรยากาศการเคลื่อนสรีระสังขารพระเทพสิทธาคม วิ. หรือครูบาสาย อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5 อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง จากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไปตั้งบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าไม้แดง ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วันนี้ (24 ต.ค. 64) เวลา 09.30 น. ที่วัดท่าไม้แดง ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย พระประสิทธิศีลคุณ เจ้าคณะจังหวัดตาก และพระสงฆ์ นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมรอรับการเคลื่อนสรีระสังขารพระเทพสิทธาคม วิ. (สาย กิตฺติปาโล) หรือครูบาสาย อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5 อดีตเจ้าคณะจังหวัดตาก อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง จากห้องเก็บสรีระโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไปตั้งบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าไม้แดง ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ด้วยพระเทพสิทธาคม หรือครูบาสาย ได้มรณภาพด้วยโรคประจำตัว เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2564 เวลา 05.59 น. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สิริอายุ 83 ปี 62 พรรษา โดยพระเทพสิทธาคม เป็นพระเกจิอาจารย์และพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสสนาธุระ เกิดเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2480 ที่บ้านเลขที่ 70 หมู่ 3 ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดท่าไม้แดง อุปสมบทเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2502 ที่วัดมณีบรรพตวรวิหาร โดยมีพระวิสุทธิสมณาจารย์ วัดมณีบรรพต เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า กิตฺติปาโล หมายถึง ผู้รักษ์เกียรติยศยิ่งชีพ ซึ่งหลังจากอุปสมบท ท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นเอก

ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง เมื่อตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดตากว่างลง ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 มหาเถรสมาคมมีมติอนุมัติให้ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดตาก และต่อมา มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 12/2564 ได้แต่งตั้ง พระเทพสิทธาคม วิ. (สาย กิตฺติปาโล) อายุ 83 ปี พรรษา 61 วัดท่าไม้แดง จังหวัดตาก ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5

สำหรับกำหนดการะบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเทพสิทธาคม วิ. ในวันที่ 24 ต.ค. 2564 เวลา 16.00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และพิธีวางพวงมาลาพระราชทาน , วันที่ 24 – 30 ต.ค. 2564 เวลา 19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม ในพระบรมราชานุเคราะห์ , วันที่ 31 ต.ค. – 6 พ.ย. 2564 เวลา 19.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายฯ และวันที่ 7 พ.ย. 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป พิธีบรรจุสรีระสังขาร พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาคม วิ. (สาย กิตฺติปาโล) …//