พิษณุโลก ประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีเนื่องในวันปิยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งฝ่ายพลเรือน  ตุลาการ  อัยการ  ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง