พิษณุโลก ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด กวดขันผู้ประกอบการร้านอาหารให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 20.00 น. ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายสุธี ชำนาญจิตร ปลัดอำเภอ (ฝ่ายความมั่นคง) นายอรัญ นิยะกิจ ปลัดป้องกัน พร้อมด้วยชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก บูรณาการร่วมกับ สภ.เมืองพิษณุโลก สาธารณสุขอำเภอ จนท.ตำรวจ ปคม. และชุด DOPA 37 ออกตรวจผู้ประกอบการร้านอาหาร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และป้องกันกระทำความผิดพร้อมทั้งกวดขันผู้ประกอบการและร้านค้า ในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาตามที่กฏหมายกำหนด และมิให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

พร้อมออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา ในช่วงวันหยุดยาว ที่ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2 โดยพบเจ้าหน้าที่ขนส่งทั้ง 2 แห่ง ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง ซึ่งสถานีขนส่งจังหวัดพิษณุโลกทั้ง 2 แห่งได้มีมาตรการ ควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส covid-19 โดยการวัดอุณหภูมิผู้ใช้บริการ และบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับไว้ล้างมือ เป็นต้น