ผบ.มทบ. 38 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของให้กับกำลังพล จิตอาสา ที่ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจุดบริการประชาชนห้วงวันหยุดยาว 21 – 25 ต.ค.

286

ผบ.มทบ. 38 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของให้กับกำลังพล จิตอาสา ที่ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจุดบริการประชาชนห้วงวันหยุดยาว 21 – 25 ต.ค.

พลตรี คณิศร  อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38/ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของให้กับกำลังพล จิตอาสา ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จัดตั้งจุดบริการประชาชนห้วงวันหยุดยาว ตั้งแต่ 21 – 25 ตุลาคม 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนา ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ บริเวณด้านหน้า กรมทหารพรานที่ 32 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายกองทัพบก “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”