นอภ.พบพระ จังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านชายแดน ฝากพี่น้องไทยภูเขาเผ่าม้ง จัดประเพณีกินข้าวใหม่ ป้องกันโควิด-19

นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์  นายอำเภอพบพระ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุด และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ จุดคัดกรองคนเข้าออก ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 บ้านยะพอ หมู่ที่ 5 ตำบลวาเล่ย์  อำเภอพบพระ  จังหวัดตาก    มอบสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้งจากมูลนิธิบ้านนกขมิ้น มีผู้ใหญ่บ้านยะพอ เจ้าหน้าที่ รพ. สต.บ้านยะพอ อสม. ชรบ.เป็นผู้รับมอบ

หลังต้องปิดหมู่บ้านชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ซึ่งพบผู้ป่วยในพื้นที่ 95 ราย  แบ่งเป็นช่วงก่อนหน้านี้ จำนวน 33 ราย  และวันที่ 12 ตุลาคม 2564 อีกจำนวน  62 ราย  ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมด ล่าสุด รักษาหายแล้ว    ซึ่งจะเปิดหมู่บ้านอีกครั้ง ในวันที่  25 ตุลาคม  2564 นี้

นายสมพงษ์  ฟุ้งทวีวงษ์ นายอำเภอพบพระ กล่าวว่า เนื่องจากในพื้นที่ อำเภอพบพระ ยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง  ส่งที่อยากจะเน้นย้ำและ เตือนประชาชน คืออยาก ให้ยังคง ปฏิบัติการมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด   ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย  หลีกเลี่ยง แหล่งชุมชน  กิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง คือประเพณี กินข้าวใหม่   ปีนี้อยากเน้นย้ำให้พี่น้องม้ง จัดกิจกรรมเฉพาะในครัวเรือน ไม่ควร  เชิญแขกหรือเพื่อนบ้าน เข้าร่วมงาน

ที่สำคัญหากยังต้องรักษาประเพณี ที่จะต้องมีการดื่ม  ก็ควรใช้แก้วในลักษณะ  แก้วใครแก้วท่าน  เพื่อลดการสัมผัส   โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนา ตำบลคีรีราษฏร์  ที่มีพี่น้องชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง  อาศัยอยู่จำนวนมาก  ยังพบผู้ติดเชื้ออยู่  ส่วนกิจกรรมการรวมตัวกัน  หากพบว่า มีการลักลอบเล่น ชนวัว หรือ การพนัน  ตนก็จะดำเนินคดีกับทุกราตามกฎหมาย ที่ฝาฝืน

นอกจากนี้   หมู่บ้านตามแนวชายแดนทั้ง 14 หมู่บ้าน  ได้มีปิดช่องทางท่าข้าม กับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด พร้อมการจัดกำลัง เฝ้าระวังตรวจเข้มงวด มีการ ตั้งจุดตรวจตามแนวชายแดนด้วยความร่วมมือ จากหลายๆฝ่าย  ทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ผู้นำหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองอย่างเต็มที่

อย่างไรก็ตามในพื้นที่อำเภอพบพระ    มีผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษา ที่โรงพยาบาลพบพระ และโรงพยาบาลใกล้เคียง  รักษาตัวต่อในชุมชน หรือ CI  ในพื้นที่ ตำบลต่างๆ รวม 930 ราย