พิษณุโลก พุทธศาสนิกชนชาวไทย-เมียนมา สืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดอรัญญิก

503

พิษณุโลก พุทธศาสนิกชนชาวไทย-เมียนมา สืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดอรัญญิก

 

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น วัดอรัญญิก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดพิธีสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ หรือตักบาตรดาวดึงส์ โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลก และชาวเมียนมาร์ ที่มาทำงานในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ โดยมี พระมหาธนศักดิ์ จินตกวี รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรัญญิก รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์วัดอรัญญิก จำนวน 12 รูป รับบิณฑบาต

 

การตักบาตรเทโวเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ตักบาตรเทโว หรือเรียกว่า การตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่งคำว่า “เทโว” ย่อมาจาก “เทโวโรหณะ” แปลว่า การเสด็จจากเทวโลก การตักบาตรเทโวจึงเป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาในเทวโลก ประเพณีการทำบุญกุศลเนื่องในวันออกพรรษานี้ ทุกวัดในประเทศไทย ก็จะมีการจดพิธีการตักบาตรเทโวนี้ตักบาตรเทโว หรือตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ในเวลาเช้าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หลังจากที่พระองค์ทรงจำพรรษาที่นั้นเป็นเวลา 3 เดือน

ความสำคัญของวันเทโวโรหณะ เป็นวันที่มีการทำบุญตักบาตรที่พิเศษวันหนึ่ง กล่าวคือ ในพรรษาหนึ่งพระพุทธเจ้า.ได้เสด็จไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงพระอภิธรรมโปรด พระมารดา และทรงจำพรรษาที่นั้น พอออกพรรษาก็เสด็จลงจากเทวโลกนั้นมายังโลกมนุษย์ โดยเสด็จลงที่เมืองสังกัสส์ ใกล้เมืองพาราณสี ชาวบ้านชาวเมืองทราบข่าวก็พากันไปทำบุญตักบาตรพระพุทธองค์ที่นั้น และเป็นการรับเสด็จพระพุทธองค์ด้วย กล่าวกันว่า ในวันนี้ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ คือ เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรก ต่างมองเห็นซึ่งกันและกัน จึงเรียกวันนี้อีกชื่อหนึ่งว่า “วันพระเจ้าเปิดโลก” คือ เปิดให้เห็น กันทั้ง 3 โลกนั้นเอง