เขื่อนสิริกิติ์จัดงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564

291

เขื่อนสิริกิติ์จัดงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายชาญณรงค์ จันทมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ได้ร่วมกันปลูกต้นทองกวาว สีเหลือง จำนวน 1 ต้น เป็นปฐมฤกษ์ ซึ่งเป็นพรรณไม้หายาก จากนั้นได้ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2564 โดยมีกิจกรรมบำรุงรักษาต้นเหลืองอินเดีย ประกอบด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย แผ้วถางวัชพืช และรดน้ำต้นไม้ ณ บริเวณแปลงเหลืองอินเดีย (บริเวณพื้นที่ฝั่งขวา ทางเข้าหมู่บ้านห้วยแก้ว) บนพื้นที่ประมาณ 2 งาน

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งกำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน