กฟผ.มอบฉากกั้นอะคริลิคใส
ช่วยลดความเสี่ยงป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ณ โรงพยาบาลน้ำปาด อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.)เขื่อนสิริกิติ์ นำโดย นายชาญณรงค์ จันทมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมผู้ปฏิบัติงานแผนกโรงงานเขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบฉากกั้นอะคริลิคใส จำนวน 2 ชุด ให้กับนายแพทย์อิชย์อธิป บุญศักดิ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำปาด

ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อและเพื่อความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 กฟผ.เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน