เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด 357 ราย รักษาอยู่ รพ.2,891 ราย

วันนที่ 20 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงถึง 357 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 351 ราย อีก 6 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 8,431 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 2,891 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 1,297 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจและ Community Isolation (CI) 480 ราย โรงพยาบาลรัฐ 407 ราย โรงพยาบาลเอกชน 662 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 45 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 2,403 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 411 ราย อาการหนัก (สีแดง) 77 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสม 45 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 12,600 ราย และรักษาหายแล้ว 9,362 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 882,728 คน คิดเป็นร้อยละ 69.99 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 191,074 คน คิดเป็นร้อยละ 58.31 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 97,153 คน คิดเป็นร้อยละ 80.20 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 594,501 คน