พิษณุโลก สปสช.-สสจ.-เทศบาลนคร ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด ATK ร้านค้าในวัดใหญ่

352

พิษณุโลก สปสช.-สสจ.-เทศบาลนคร ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด ATK ร้านค้าในวัดใหญ่

วันที่ 20 ตุลาคม 25564 เวลา 09.30 น อาคารร้านค้าภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธุจังหวัดพิษณุโลก ทต.สันติ ศิริวัฒนไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก นพ.พรเทพ โชติชัยสุวัฒน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก ร่วมกับ ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมตรวจหาเชื้อไวรัส covid-19 แก่ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก

ในวันนี้เป็นการสมัครใจเข้าตรวจของผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหาร จำนวน 200 ราย โดยได้รับการสนับสนุนชุดตรวจ ATK จาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 2 พิษณุโลก ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมที่จะเปิดเมืองตามนโยบายของรัฐบาล