793

พิษณุโลก เปิดเรียน ON SITE 15 พ.ย.นี้

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมบุญยวงศ์วิโรจน์  ชั้น 5  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 41/2564 ผ่านระบบทางไกล

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกว่า  มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก เห็นชอบ “เรื่องการเปิดเรียนในสถานศึกษา จากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564”  ด้วยเหตุผล จากจำนวนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19  ให้ในกลุ่มเด็กนักเรียนและกลุ่มประชาชน ที่มีเป้าหมายการฉีดวัคซีนเข็มแรก 70 %

โดยขณะนี้ในกลุ่มนักเรียนจะฉีดครบเข็มแรก ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564  และกำหนดฉีดเข้มที่ 2 ในอีก 2 สัปดาห์ถัดไป  ทั้งนี้จะสามารถทำให้เกิดความปลอดภัยและมีความพร้อมของสถานศึกษาที่จะให้นักเรียนและนักศึกษา เข้าสู่ระบบการเรียนการสอน ภายในสถานศึกษา หรือ On Site ได้อย่างเต็มรูปแบบ