อุ้มผาง เส้นทางสู่”ทีลอซู” มั่นใจเปิดท่องเที่ยวทางบก-น้ำ 1 พ.ย.นี้ (คลิป)

629

อุ้มผาง เส้นทางสู่”ทีลอซู” มั่นใจเปิดท่องเที่ยวทางบก-น้ำ 1 พ.ย.นี้

เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง  ร่วมกับ  ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์อุ้มผาง  สำรวจฟื้นฟูเก็บขยะ เส้นทางท่องเที่ยวเข้าสู่  น้ำตกทีลอซู  ด้านผู้ประกอบการท่องเที่ยวเสนอเปิดการท่องเที่ยว  1 พฤศจิกายน นี้

นายภูมิรวิชญ์  โชติธนวัฒน์ชัย  ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์อุ้มผางพร้อมคณะกรรมการ  ชมรมท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผาง ร่วม กับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ฝ่ายปกครองอำเภออุ้มผาง   ได้ลงพื้นที่สำรวจ เส้นทางท่องเที่ยว เจ้าสู่น้ำตกทีลอซู   ที่ได้รับความเสียหายจากพายุ ในห้วงที่ผ่านมา  จนทำให้ ผิวถนนถูกน้ำกัดเซาะ ดินสไลด์ทับเส้นทาง ท่อส่งน้ำ พังเสียหาย

จากการสำรวจ  เส้นทางน้ำริ่มต้นที่ท่าลงแพยาง ลำห้วยอุ้มผางถึงบริเวณที่ทำการหน่วยผาเลือด ระยะทางประมาณ  25 กิโลเมตร สภาพลำน้ำโปร่ง โล่ง สะดวก ปลอดภัย ในการลองแพยาง เป็นอย่างมาก

ส่วนเส้นทาง ทางบก   เริ่มต้นจากด่านตรวจ ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เดลอคี ถึง น้ำตกทีลอซู ระยะทาง ประมาณ 25 กิโลเมตร สภาพถนนที่เป็นทางดิน  ที่ต้องซ่อมแซมปรับปรุงเบื้องต้น  อีกประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์

นายภูมิรวิชญ์  โชติธนวัฒน์ชัย   ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์อุ้มผาง กล่าวว่า หากหมดฝนดินแห้งแล้ว ใช้รถไถ ปรับเกรดหน้าดิน จะทำให้ สภาพถนนดินบางช่วง ใช้บริการนักท่องเที่ยว   ได้สะดวก ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  ทางทีมสำรวจทางน้ำ ได้จัดเก็ยขยะ ปรับภูมิทัศน์   สองฝากฝั่งลำห้วยแม่กลองไปพร้อมการสำรวจครั้งนี้    ซึ่ง ได้ทั้ง ขยะ สิ่งของ ที่ถูกผัดพามา ในช่วงน้ำท่วมใหญ่อำเภออุ้มผาง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 จำนวนมากประมาณ 5 คัน  รถปิคอัพ

ทางชมรมฯจะได้นำขัอมูลนี้ เรียนนายอำเภออุ้มผาง เพื่อจัดประชุม  ชักซ้อม  มาตรการต่างๆ โดยเฉพาะมาตรการควบคุมโรคโควิด 19   ความปลอดภัยในการเดินทาง  เพื่อการเตรียมพร้อม ร่วมกัน ในภาคส่วนที่เกียวข้องอีกครั้ง   ชมรมฯได้ร้องทุกข์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก   ช่วยสนับสนุน  ช่วยซับน้ำตาให้ผู้ประกอบการ  พี่น้องอำเภออุ้มผาง ให้เกิดงาน การทำมาหากินได้บ้าง   จึงขอเปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซู ตั้งแต่วันที่  วันที่ 1 พฤศจิกายน  2564 นี้เป็นตันไป  เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยว  ล่องแพยาง ชมน้ำตก ทีลอจอ น้ำตกสายรุ้ง แช่น้ำแร่ ชมน้ำตกทีลอซู  และดูทะเลหมอก ที่สวยงาม ในช่วงปลายฝน ต้นหนาวปีนี้ ต่อไป

อย่างไรก็ตามสำหรับ  ในขณะนี้   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ยังคง ประกาศปิดการท่องเที่ยว “น้ำตกทีลอซู”เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 และอยู่ระหว่างการฟื้นฟู ซ่อมแซมถนน จากอุทกภัยในห้วงที่ผ่านมา