พิษณุโลก หอการค้า จัดเทศกาลไม้ด่าง บอนสี และของดีเมืองสองแคว

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 20.00 น ที่ลานกิจกรรมหน้าบิ๊กซี สาขาพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานเทศกาลไม้ด่าง บอนสี  และของดีเมืองสองแคว ครั้งที่ 1 โดยมี นายปกรณ์ ด่านสีทอง ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการร้านค้าสัญจร และ นายกสมาคมผู้ประกอบการร้านค้างานประเพณีและสวนสนุก หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงาน

งานเทศกาลไม้ด่าง บอนสีและของดีเมืองสองแคว ครั้งที่ 1 มีวเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และเป็นการเผยแพร่ของดีเมืองสองแคว พร้อมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความสามัคคีของประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดมีรายได้และอาชีพเพิ่มขึ้นเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้เกิดกระแสหมุนเวียนภายในจังหวัดพิษณุโลก

สำหรับงานจัดในวันที่ 17-24 ตุลาคม 2564 เป็นเวลา 8 วัน ภายในงานมีการจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะบอนสีพันธุ์ต่างๆ ไม้ด่างพันธุ์ต่างๆ และอาหารของดีจังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น