551

“เทวดาบนดอย” ผช.สัสดีอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มอบสิ่งของผู้ถูกกักตัว-คนพิการ

ร้อยตรี วีรชาติ ศิริสอ ผู้ช่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม “ เทวดาบนดอย ” ร่วมกับ นายพิเชษฐ์  สุนันต๊ะ ปลัดอำเภอแม่ระมาด พร้อมด้วย สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่มอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ให้กับสถานที่กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ พระชนมพรรษา บ้านแพะ หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

จากนั้น ผู้ช่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด  พร้อมคณะลงพื้นที่ มอบเครื่องนอน ผ้าห่ม ชุดไฟโซล่าเซลล์ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้พิการ นางสาวน่อลุกุ ชาวกะเหรี่ยง ไม่มีนามสกุล บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด