ผู้ว่าฯ เชียงราย สั่งปูพรมตรวจเชิงรุก (ATK) ตามนโยบายแยกปลาออกจากน้ำ

367

ผู้ว่าฯ เชียงราย สั่งปูพรมตรวจเชิงรุก (ATK) ตามนโยบายแยกปลาออกจากน้ำ

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สั่งปูพรมตรวจเชิงรุก (ATK) ตามนโยบายแยกปลาออกจากน้ำ  สั่งการ รอง ผวจ.เชียงราย นายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ ในจังหวัดเชียงราย
ซึ่งช่วงนี้สถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ทุกอำเภอได้ตรวจเชิงรุก (ATK) จึงแจ้งขอให้ทั้ง 18 อำเภอ ในจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการดังนี้
1. ตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีการสุ่มตรวจตามคำแนะนำทางการระบาดวิทยา ไม่ต้องตรวจปูพรมจนหมดทุกคน ขอคำแนะนำทาง สสจ หรือ สสอ ใช้เครื่องมืออย่างคุ้มค่า
<span;>2. กรณีที่มีกลุ่มตัวอย่างมาก ให้ดูค่าเฉลี่ย ประมาณ 8% เป็นผลบวก ต้องมีแผนรองรับไว้ก่อนว่าจะกักผู้ป่วยไว้ที่ใด ทั้งเสี่ยงสูง และเสี่ยงต่ำ ตามมาตรการหลัก
3. ขอให้นายอำเภอเข้าควบคุมด้วยตนเองกรณีเกิดคลัสเตอร์ ร่วมกับทาง สสจ ที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดเชียงราย เข้าควบคุมให้อยู่ อย่าปล่อยให้มีการระบาดเพิ่มนอกวง
4.การรายงานผวจ ชร ขอให้รายงานเป็น 3 ช่วงทางวาจา และต่อด้วยการรายงานทางเอกสาร  4.1 ช่วงเกิดเหตุ (ต้น) เมื่อเกิดเหตุรายงานทันที พร้อมแนวทางการรับมือ 4.2 ช่วงการควบคุมสถานการณ์ (กลาง) ควบคุมการขยายวงได้หรือไม่ ช่วงนี้อยู่ประมาณวันที่ 7 นับแต่เกิดสถานการณ์ 4.3 ช่วงผ่อนคลาย (ปลาย) เริ่มปล่อยตัวผู้ติดเชื้อและพวกเสี่ยงสูง ทยอยออกจากการควบคุมและปิดสถานการณ์ (ประมาณวันที่ 14) จึงแจ้งหน่วยงานข้าราชในจังหวัดเชียงรายให้ปฎิบัติโดยเคร่งครัด

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /รายงาน