เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 360 ราย ยอดรักษาตัวอยู่ใน รพ. 2,175 ราย

479

เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 360 ราย ยอดรักษาตัวอยู่ใน รพ. 2,175 ราย

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 16 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 360 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 354 ราย อีก 6 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 7,267 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 2,175 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 1,190 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 40 ราย โรงพยาบาลรัฐ 392 ราย โรงพยาบาลเอกชน 542 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 11ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 1,743 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 379 ราย และอาการหนัก (สีแดง) 53 ราย ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงสะสมอยู่ที่ 43 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 11,436 ราย และรักษาหายแล้ว 8,923 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 817,454 คน คิดเป็นร้อยละ 64.81 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 185,117 คน คิดเป็นร้อยละ 56.49 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 92,592 คน คิดเป็นร้อยละ 76.44 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 539,745 คน คิดเป็นร้อยละ 66.44