“จุติ”ลุยตรวจ”เราชนะ”สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเชียงใหม่ โปร่งใสไร้โกง

วันที่ 15 ต.ค.64 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เดินทางด่วนมายังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

หลังจากที่มีข่าวการโกงเงินในโครงการ “เราชนะ”ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสั่งให้ทุกหน่วยตรวจสอบอย่าวเข้มข้น เพื่อไม่ให้เกิดรูรั่วอีก

สถานคุ้มครองคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน มี”คนไร้ที่พึ่ง”รับบริการ 228 คน มีผู้ใช้สิทธิ์ “เราชนะ” 153 คน โดยให้สั่งซื้อสินค้าที่ต้องการ แล้วให้ร้านค้าเข้ามาจำหน่ายสินค้าให้ รวม 10 ครั้ง และใช้เงินครบเมื่อ 30 มิถุนายน 2564

หลังการสอบถามรายละเอียด และดูหลักฐานต่างๆ ที่บันทึกไว้ นายจุติ ไกรฤกษ์ บอกว่า มีความพอใจที่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน รัดกุม และ มีความโปร่งใส ในการควบคุมการใช้เงินตามโครงการ “เราชนะ” โดยผู้รับบริการยืนยันว่าได้รับสินค้าครบจำนวนทุกครั้ง

ในวันที่ 18 ต.ค.นี้ ทางกรมฯ จะเรียกสอบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ประจวบคีรีขันธ์ และ สถานคุ้มครองฯ ทุกแห่งรวม 11 แห่ง  เพื่อปิดช่องว่างที่อาจมีเจ้าหน้าที่ยักยอกเงินของคนยากไร้ได้ ตามนโยบายที่รัฐมนตรี จุติ กำชับไว้