พิษณุโลก หน่วยงานระดมช่วยเหลือ “น้องชิ”ครอบครัวยากจน พมจ.จัดงบซ่อมบ้าน

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายนิตินัย อุทัยรังษี หัวหน้าพักบ้านเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ  และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก (อพม.)อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้เดินทางไปติดตามการช่วยเหลือครอบครัวฐานะยากจน บ้านมีสภาพเก่าทรุดโทรม บางส่วนผุพัง และบางส่วนพังเสียหายจากการถูกลมพัด ด.ช. นาวา  หรือ น้องชิ เจสะขา อายุ 9 ปี อยู่บ้านเลขที่ 383 หมู่ที่ 1ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ซึ่งกำลังศึกษาชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ตำบลบ้านกลาง อาศัยอยู่กับมารดา คือ นางสาวเกศรา เจสะขา อายุ 27 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้วันละ 300 บาท แต่มีงานจ้างไม่ต่อเนื่อง และนายเบล จอเอ้เบล อายุ 26 ปี บิดา สัญชาติกระเหรี่ยง ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้วันละ 300 บาท ทำงานเป็นเสาหลักครอบครัว

ส่วนนางเชื่อม ทิมบุญ อายุ 71 ปี ยายของเด็ก ซึ่งระยะหลัง นางเชื่อม จะไปอาศัยอยู่บ้านบุตรสาวอีกคน เพื่อรับจ้างกรอกดินใส่ถุงดำที่บ้านกกไม้แดง ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รายได้วันละ 150 บาท และกลับมาดูแลครอบครัวบ่อยครั้ง สำหรับความต้องการความช่วยเหลือ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยการให้ความช่วยเหลือ

ปีงบประมาณ 2563 ได้รับการช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากอำเภอวังทอง เนื่องจากถูกต้นไม้ของเพื่อนบ้านล้มทับหลังคาบ้านเสียหาย

ปีงบประมาณ 2564 อบต.บ้านกลาง ได้ช่วยเหลือเงินซ่อมแซมบ้าน เนื่องจากถูกลมพัดหลังคาบ้านพัง

สำนักงานพัฒนาสังคมแลเความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด(พมจ.) พิษณุโลก ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวนเงิน 2,000 บาท

นายอำเภอวังทอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด ปีงบประมาณ 2565
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด และให้กำลังใจ แก่ครอบครัวในการดำเนินชีวิต

ทั้งนี้ อบต.บ้านกลาง อำเภอวังทอง มอบหมายนายช่างโยธาประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ้าน เพื่อ พมจ.พิษณุโลก สนับสนุนงบประมาณจากโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ในวงเงิน 22,500 บาท และสนับสนุนกำลังพลในการซ่อมแซมจากกรมรบพิเศษ ค่ายสฤษดิ์เสนา กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง ซ่อมแซมห้องน้ำ/สุขา

นำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด เพื่อช่วยเหลือเงินสงเคราะห์รายบุคคลจากกองทุนคุ้มครองเด็ก สนับสนุนค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูเด็ก ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ทุนประกอบอาชีพของผู้ปกครอง และค่าเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็กต่อไป

สำหรับเงินบริจาคที่ประชาชนบริจาคผ่านบัญชีโรงเรียน เพื่อช่วยเหลือน้องชินั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กและบางส่วนสมทบซ่อมแซมบ้านและห้องน้ำให้แก่ครอบครัวเด็กต่อไป

สืบเนื่องจาก กรณีมีข่าวเผยแพร่ทางสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 14 ต.ค.64  น.ส.ษณอนงค์  ชูรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก  ไปออกเยี่ยมครอบครัวเด็กนักเรียนในความรับผิดชอบดูแลเรียนออนไลน์  จนกระทั่งพบนักเรียนชายคนหนึ่ง ชื่อ ด.ช. นาวา เจสะขา หรือน้องชิ อายุ 10 ปี  ชั้น  ป.4  โรงเรียนบ้านหนองปรือ  โดยครอบครัวน้องชิอยู่ด้วยกัน 4 คน มี ยาย พ่อ แม่  และน้องชิ  สภาพบ้านยกสูง ใช้ไม้ไผ่ฟากตีแปะทำฝาบ้าน กันแดดกันฝนได้ชั่วคราว

โดยเฉพาะหน้าฝนถ้าลมพัดสาดน้ำฝนเข้ามาภายในที่นอน ทำให้สิ่งของ เครื่องใช้ที่หลับที่นอนเปียกน้ำฝนหมด ส่วนห้องน้ำห้องส้วมสร้างขึ้นแบบง่ายๆ ใช้เศษ วัสดุมาปิดเป็นฝากั้นเท่านั้น

ผอ.โรงเรียนบ้านหนองปรือ  กล่าวว่า หลังจากโรงเรียนปิดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  จึงได้จัดการเรียนทางออนไลน์  นอกจากนั้นได้ลงไปเยี่ยมเยียน เด็กนักเรียนและครอบครัว เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ  กระทั่งพบบ้านของน้องชิมีความเป็นอยู่ที่ลำบาก  เห็นความเป็นอยู่น่าสงสารอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 คน แต่มีหัวหน้าครอบครัวผู้เป็นพ่อไปรับจ้างทำงานร้านขายข้าวแกง ได้วันละ 300 บาท ซึ่งไม่พอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว นอกจากนั้นยายน้องชิได้ไปรับจ้างเล็กน้อยๆ แต่ไม่แน่นอน เพราะบางวันก็ไม่มีงานทำ

ผู้มีจิตเมตตาสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ น.ส.ษณอนงค์  ชูรา ผอ.โรงเรียนบ้านหนองปรือ หมายเลข 062-9542292  หรือสะดวกสนับสนุนทางการเงิน  ธ.กรุงไทย เลขบัญชี 602-0-54936-5 ชื่อบัญชี กองทุนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปรือ  เพื่อนำไปช่วยเหลือน้องชิต่อไป