ตาก แรงงานเมียนมา หลบหนีเข้าเมือง ทิ้งกระเป๋าสัมภาระ 18 ใบ  กลางป่าพื้นที่อำเภอแม่ระมาด กดดันตั้งจุดตรวจ

303

ตาก แรงงานเมียนมา หลบหนีเข้าเมือง ทิ้งกระเป๋าสัมภาระ 18 ใบ  กลางป่าพื้นที่อำเภอแม่ระมาด กดดันตั้งจุดตรวจ

วันที่ 13 ต.ค.2564 นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พร้อมด้วย ชุดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 (ฉก.ทพ.35) หน่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ชรบ.บ้านห้วยโป่ง สมาชิก อส.ร้อย อส.อ.ที่ 6 อ.แม่ระมาด

โดยร่วมกันตรวจยึด ตรวจสอบ ติดตามเพื่อจับกุม แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พยายามหลบหนีเข้าเมือง มาถึงบ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ตื่น ทราบว่ามีการตั้งจุดตรวจในหมู่บ้าน จึงทิ้งกระเป๋าสัมภาระ ไว้ในป่าริมถนนก่อนถึงหมู่บ้าน จำนวน 18 ใบ ในเบื้องต้นได้ร่วมกันตรวจสอบทั่วบริเวณใกล้ที่ทิ้งกระเป๋าไม่พบแรงงานต่างด้าว จึงได้มอบหมายให้ ชุดเฉพาะกิจ กรม ทพ.ที่ 35 (เลอตอ) และฝ่ายปกครอง ร่วมกันค้นหา และเฝ้าเพื่อจับกุมดำเนินคดีต่อไป