เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อใหม่พุ่ง 337 ราย อยู่ในจังหวัด 333 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย


วันที่ 13 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงถึง 337 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดถึง 333 ราย อีก 4 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 6,395 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 1,628 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 825 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 37 ราย โรงพยาบาลรัฐ 296 ราย โรงพยาบาลเอกชน 469 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 10 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 1,279 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 311 ราย อาการหนัก (สีแดง) 38 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 43 ราย ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 10,564 ราย และรักษาหายแล้ว 8,651 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 789,941 คน คิดเป็นร้อยละ 62.63 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 182,629 คน คิดเป็นร้อยละ 55.73 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 90,565 คน คิดเป็นร้อยละ 74.76 และกลุ่มประชาชนทั่วไป ฉีดแล้ว 516,747 คน คิดเป็นร้อยละ 63.61