กระทรวงสารธารณสุข เตรียมพร้อมโรงพยาบาลพุทธชินราช โรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง บริการประชาชนช่วงสงกรานต์

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกรทรวงสาธารณสุข และคณะลงพื้นที่เยี่ยมติดตามความพร้อมการจัดบริการ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลภาคเหนือตอนล่าง ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก และโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562


นายแพทย์พิศิษฐ์ ให้สัมภาษณ์ว่า นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้ติดตามความพร้อมของโรงพยาบาลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 จากการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์เขตภาคเหนือตอนล่าง เป็นจังหวัดที่เป็นเส้นทางหลักสามารถเดินทางไปภาคเหนือ อีสาน และภาคกลางได้ มีประชาชนเดินทางผ่านเป็นจำนวนมาก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 มีผู้บาดเจ็บจำนวน 427 ราย เสียชีวิต 11 ราย เกินครึ่งเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด รณรงค์ลดการบาดเจ็บจากการจราจร เน้นใช้มาตรการด้านสังคมและชุมชนอย่างเข้มงวด จัดอบรมบุคลากร อสม. ประชาชน นักเรียนเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

นอกจากนี้ ยังมีด่านชุมชน เน้นการชะลอความเร็วรถ เพื่อลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุและลดการเสียชีวิต หากพบผู้ขับขี่ที่มีการดื่มสุรา มีมาตรการยึดกุญแจรถ กักตัว และให้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ

ในส่วนการเตรียมพร้อมรับผู้บาดเจ็บจากจราจร โรงพยาบาลทุกแห่งได้เตรียมพร้อมด้านการรักษาผู้บาดเจ็บ และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเจาะเลือดตรวจระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ สำหรับที่โรงพยาบาลพุทธชินราช ได้เตรียมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด สำรองเตียง 100 เตียง สำรองยาเวชภัณฑ์ สำรองเลือด พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง จัดระบบช่องทางด่วนสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บจราจร จัดระบบส่งต่อมีรถพยาบาลฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาล มูลนิธิ สมาคม อปท. ทั้งสิ้น 161 คัน ประชาชนที่ประสบเหตุสามารถโทรสายด่วน 1669 โดยจะมีรถพยาบาลฉุกเฉินออกให้บริการ 24 ชั่วโมง

สำหรับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ได้จัดหน่วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่กู้ชีพ รถพยาบาลที่ถนนเส้นทางหลักจากพิษณุโลกไปจังหวัดแพร่ ร่วมกับทหารและตำรวจ ให้การดูแลประชาชนได้ทันที